Welkom bij het NMO Printonderzoek!

Welkom bij het NMO Printonderzoek, het Nederlandse onderzoek dat deel uitmaakt van het Nationaal Media Onderzoek (NMO), een groot landelijk onderzoek naar het gebruik van media. Hoe vaak kijken we televisie, lezen we een krant of tijdschrift, luisteren we naar de radio of naar bijvoorbeeld podcasts? En wat kijken, lezen of luisteren we dan precies – en hoe? En hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waar het Nationaal Media Onderzoek een antwoord op wil krijgen.

Voor wie is het bedoeld?

De opdrachtgever van het Printonderzoek, Nationaal Media Onderzoek (NMO), wil graag weten welke kranten en tijdschriften Nederlanders lezen. Ook wil ze graag in kaart brengen hoe lang mensen lezen en op welke manier: op papier, de website, de digitale editie, via de app of op social media.

Daarom heeft NMO onderzoeksbureau Ipsos gevraagd om zoveel mogelijk mensen te vragen naar de media die zij gebruiken. U bent daar één van en we stellen het zeer op prijs als u met ons wilt delen wat u zoal leest.

Wat moet ik doen?

U kunt alleen deelnemen aan het Printonderzoek als u daarvoor bent uitgenodigd. U kunt de vragenlijst online invullen op uw PC, laptop, smartphone of tablet. Een kleine groep mensen wordt uitgenodigd voor face-to-face afname van de vragenlijst. Voor uw deelname aan het NMO Printonderzoek ontvangt u een vergoeding.

Veel gestelde vragen
Ipsos is het onderzoeksbureau dat het NMO Multimedia onderzoek uitvoert. Ipsos is één van de grootste marktonderzoekbureaus ter wereld, met vestigingen in 90 landen en heeft meer dan 18.000 medewerkers. De onderzoekers en data-analisten van Ipsos geven klanten inzicht in het gedrag, de meningen en de motieven van burgers, consumenten, patiënten, klanten en medewerkers.
Het klopt dat niet alle Nederlandse tijdschriften en dagbladen onderdeel zijn van het onderzoek. Dit onderzoek voeren wij uit in opdracht van uitgeverijen, mediabureaus en adverteerders. Zij bepalen welke tijdschriften en dagbladen er in het onderzoek getoond worden.
Het onderzoek begint met de vraag welke tijdschriften en dagbladen u de laatste 12 maanden heeft gelezen of ingezien. In de vervolgvragen gaan we in op de laatste vier of zes edities van een tijdschrift. Wij realiseren ons dat u deze laatste edities niet gelezen kan hebben en houden daar rekening mee in het onderzoek.
Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Nationaal Media Onderzoek en onderzoekt alleen het gebruik van Nederlandse tijdschriften, dagbladen en televisie- en radiozenders.
Naast uw antwoorden op de vragen in de vragenlijst verzamelen wij ook persoonlijke informatie van u. U neemt deel op basis van uw toestemming en u kunt op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst of uw toestemming intrekken. De onderzoeksdata en persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken in het kader van dit onderzoek. Wij garanderen volledige vertrouwelijkheid en verwijderen uw gegevens na afronding van het project. In de Privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen.
Voor uw deelname aan het NMO Printonderzoek ontvangt u een vergoeding. Deze ontvangt u circa 3 weken na deelname.
Met de Decision Makers Survey, onderdeel van het NMO Printonderzoek, benaderen wij jaarlijks beslissers in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij onderwijs- en zorginstellingen. Doel daarvan is om het mediagebruik van zakelijke beslissers in kaart te brengen. Het kan zijn dat u telefonisch door ons benaderd bent met de vraag om online de Decision Makers Survey in te vullen. Wij stellen het zeer op prijs als u dat voor ons wilt doen. Als dank voor uw deelname kunt u een goed doel kiezen waar wij een vergoeding naar overmaken.
Contact

NMOPrintonderzoek@ipsos-nederland.nl
06 - 21 428 575